Aanmeldingssite Demo 2024
Demo van het Centraal Aanmeldingsregister. Data op deze website is fictief.

Informatie

Wie moet nu aanmelden?

  • Kinderen geboren in 2021

    Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2021 die pas effectief starten met school op 1 september 2024 (schooljaar 2024-2025)

  • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar

    Behalve als de kleuterschool en de lagere school één school zijn, dan hoeft  u uw kind niet opnieuw aan te melden.

  • Broers en zussen en kinderen van personeel

    Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in de daarvoor voorziene aanmeldingsperiode. Doet u dat niet, dan vervalt uw voorrang.

  • Kinderen die van school willen veranderen

 

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.