Moeilijke woorden

Capaciteit

Capaciteit is het maximaal aantal plaatsen dat het schoolbestuur voorziet voor een geboortejaar (kleuteronderwijs) of leerjaar (lager onderwijs).

Indicatorleerlingen zijn:

- kinderen van wie het gezin een schooltoelage ontving tijdens het schooljaar 2017-2018 of het schooljaar 2016-2017
- kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs of een getuigenschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs heeft.

Een indicatorleerling voldoet aan tenminste één van beide voorwaarden.

 

GOK (gelijke onderwijskansen)

Gelijke onderwijskansen heeft als doelstelling een geïntegreerd beleid dat:

  • alle leerlingen optimale kansen biedt om te leren en zich te ontwikkelen en
  • uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaat en daarom specifiek aandacht heeft voor leerlingen uit kansarme milieus.

 

M-decreet

‘M’ staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Het gaat om leerlingen die langdurige en belangrijke problemen hebben om te kunnen meedoen in het gewoon onderwijs.
De problemen vragen om aanpassingen in de school en in de klas.
Het decreet wordt toegepast vanaf 1 september 2015.

Het M-decreet wijzigt de onderwijsregelgeving wat betreft het recht op inclusie, of het recht op inschrijving in het gewoon onderwijs.

 

OKAN (onthaalklas anderstalige nieuwkomers)

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers wordt ingericht voor jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnen komen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen. Via het onthaalonderwijs probeert men deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands aan te leren.