Info

Waarom aanmelden?

Meer en meer scholen raken snel volzet. Met behulp van een centraal aanmeldingssysteem willen we: 

  1. Wachtrijen aan de schoolpoort en dubbele inschrijvingen vermijden;
  2. De kans op een plaats in een school van keuze vergroten;
  3. Een goede sociale mix in alle scholen van Sint-Niklaas bekomen.

Welke kinderen moet je NIET aanmelden?

Broers en zussen geboren in 2017
Kinderen van personeel geboren in 2017

Als er in de school al een broer of zus is ingeschreven of als in de school één van de ouders werkt, dan moet je je kind NIET aanmelden.
Je kan je kind inschrijven voor het schooljaar 2019-2020 vanaf maandag 7 januari 2019 vanaf 8.30 uur tot en met vrijdag 22 februari 2019 tot 15.30 uur.

De plaats voor je kind is in deze periode gegarandeerd. De school kan de inschrijving van je kind niet weigeren. Wacht niet te lang om in te schrijven.
Maak je van dit voorrangsrecht geen gebruik, dan moet je je kind wel aanmelden. Een plaats is dan niet langer gegarandeerd.

Goed om weten:
Broers en zussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde vader of moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.
Voldoe je als personeelslid aan de geldende voorwaarden? Vraag tijdig informatie bij de directeur van de school.

Kinderen die geboren zijn in 2016 maar al eerder werden ingeschreven in een school

Kan je kind in dezelfde school de stap zetten van de peuterklas naar de eerste kleuterklas, dan gebeurt de inschrijving automatisch.

 Kinderen die de stap zetten van de kleuterschool naar het 1ste leerjaar in DEZELFDE school

Kan je kind in dezelfde school de stap zetten van de kleuterklas naar het 1ste leerjaar, dan gebeurt de inschrijving automatisch.

 Kinderen die ingeschreven worden in het buitengewoon onderwijs

Ook dan moet je je kind niet aanmelden. Je kan je kind rechtstreeks inschrijven in de school voor buitengewoon onderwijs.
Het CLB geeft je de nodige informatie.

 

Welke kinderen moet je WEL aanmelden

Alle andere kinderen die nog geen school hebben en die je wil inschrijven in het basisonderwijs.

  1. Opgelet:

Is je kind geboren tussen 26 november 2017 en 31 december 2017?

Meld je kind dan nu al aan. Ook al kan het pas naar school gaan vanaf 1 september 2020.

Heeft je kind een verslag voor buitengewoon onderwijs en gaat je kind in 2019-2020 naar een school voor buitengewoon onderwijs?                                                                                                                              
Je hoeft je kind niet aan te melden.
Je kan je kind rechtstreeks inschrijven in de school voor buitengewoon onderwijs. Het CLB geeft je de nodige informatie.

Heeft je kind een verslag  voor buitengewoon onderwijs en wil je je kind inschrijven in een school voor gewoon onderwijs?                                          
Je moet je kind wel aanmelden.   

Wat als ik mijn kind vergeet aan te melden?

Als je je kind vergeet aan te melden, dan kan je je kind pas vanaf dinsdag 28 mei 2018 inschrijven.

Op dat moment zijn er nog weinig plaatsen vrij in de kleuter en lagere scholen. 

Voor meer informatie: zie veelgestelde vragen

 

Hoe ga te werk voor het aanmelden?

1. Stap 1: Aanmelden

Surf naar: www.naarschoolinsintniklaas.be

Ga daarna naar de rubriek aanmelden

We raden je aan om voldoende scholen van voorkeur op te geven. Zet de scholen hierbij in volgorde van jouw voorkeur. 
Wanneer te veel ouders kiezen voor eenzelfde school, dan zal de software eerst plaatsen toewijzen op basis van schoolvoorkeur en daarna op basis van afstand.
De afstand is hierbij de wandelafstand van het woonadres van het kind of het werkadres van één van de ouders tot aan de school. 

Bij de aanmelding van je kind, speelt het tijdstip geen rol, zolang het maar binnen de hierboven aangeduide periode gebeurt.
Je kan rustig je tijd nemen. 

Tussen de aanmeldingsperiode en de start van de inschrijvingsperiode ontvang je via e-mail en via de post een bericht van toewijzing en/of een bericht van rangschikking op de wachtlijst. 

2. Stap 2: Inschrijving in de school 

Met een document van toewijzing ga je tijdens de inschrijvingsperiode naar de toegewezen school.
Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, dan vervalt je ticket. 

 

Vrije inschrijvingen?

Vrije inschrijvingen starten vanaf 28 mei 2019.

 

Heb je nog meer vragen?

Raadpleeg dan zeker de rubriek veelgestelde vragen

 

Wil je graag weten wanneer je kindje voor het eerst naar school mag?

Bereken hier de instapdatum voor je peuter