Aanmeldingsformulier

Van 01/03/2019 08:30 tot 29/03/2019 15:30 (Aanmelden voor het schooljaar 2019-2020), kunnen kinderen via dit formulier aangemeld worden.

Inleiding

Voor je aanmeldt bekijk je volgende aandachtspunten:

  1. Ik heb de rubriek "vrije plaatsen" op de website bekeken.
  2. Ik weet dat mijn kind meer kans maakt om aan een school toegewezen te worden als ik meerdere scholen kies.
  3. Ik heb de ordeningscriteria goed gelezen. Ik weet dat de schoolkeuze op de eerste plaats komt. De afstand tussen de school en het domicilieadres van het kind of werkadres is alleen belangrijk als er in een bepaald leerjaar, in een bepaalde school, meer kinderen zijn aangemeld dan er plaatsen zijn.

Ik ga akkoord en wil verdergaan met de aanmeldingsprocedure